Maatschappelijk betrokken

Helpers

Vanaf het begin werkt het Kinderkookkafé met vrijwilligers, die wij “Helpers” noemen. Dit mensen met verschillende achtergronden. Er zijn altijd studenten van de UVA en de VU en de Hoge Scholen die zich aanmelden om met kinderen een diner te koken. Helpers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie. Zij zijn onmisbaar voor het Kinderkookkafé.
Ook bieden wij plaats vrijwilligers die als vluchteling in ons land wonen. Zij staan ons bij met diverse klussen en wij dragen bij aan hun Nederlandse taalkennis.

Stages en werkervaringsplaatsen

Zowel de BSO als het Kinderkookkafé zijn leerbedrijf. Scholieren en studenten komen hier voor werkervaring, een snuffelstage, praktijkstage of een studie opdracht. Wij hebben contact met diverse middelbare scholen, ROC’s en HBO opleidingen uit Amsterdam.

Sinds de invoering van de  instroom-doorstroom-banen biedt het Kinderkookkafé plaats aan mensen die op enigerlei wijze afstand hebben gekregen tot de arbeidsmarkt. Een groot aantal is doorgestroomd, naar een reguliere baan elders, een viertal is bij ons in dienst gekomen. Hoewel de overheid veel heeft veranderd aan de invulling van deze banen is het Kinderkookkafé altijd een plaats gebleven voor deze groep. Op dit moment werken wij intensief samen met de gemeentelijke instantie DWI (Dienst Werk en Inkomen) en bieden wij twee werkplekken.

Dockers

Het Kinderkookkafé is gelegen in het Vondelpark tussen de stadsdelen West en Zuid, maar onze blik gaat een stuk verder.  Wij bieden scholieren van 12–15 jaar via het “Zakgeldproject” van Nieuw-West (Dock) een weekendbaantje. Zij begeleiden mede de kinderfeestjes en doen licht horeca werk. Zij leren het belang van op tijd komen, afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen. De scholieren krijgen hiervoor een (zakgeld) vergoeding.

Bijzondere kookgroepen

Wij hebben ook regelmatig bijzondere kookgroepen, zoals “Cook & Tell”en “Onder de pannen!”

In het project “Cook & Tell”, koken leerlingen van een ROC een maaltijd en eten die met elkaar op, waarbij zij elkaar vertellen over hun achtergrond en de dingen die zij meemaken.

“Onder de Pannen!” biedt kookcursussen aan met nadruk op gezonde voeding. Het geld dat wordt verdiend wordt gebruikt voor een kookcursus voor een gereduceerd tarief in Nieuw West.

Organisaties als “Make a Wish” doen met regelmaat een beroep op ons met een kookwens voor (terminaal) zieke kinderen.

Ook voor groepen uit (kinder-)ziekenhuizen en vluchtelingenopvang staan wij open.