Sponsors

Voor grote uitgaven is het Kinderkookkafé afhankelijk van sponsoring van particulieren en fondsen.

Onze buitenruimte is in 2018 volledig heringericht met een een fantastisch natuurspeeltuin. Zonder de gulle gift van onderstaande gevers hadden wij dat niet kunnen verwezenlijken:

  • Ruth van Andel (particulier)
  • Stichting steunfonds BJA-C.O.W.
  • Hotel Waldorf Astoria (Hilton groep)
  • Janssen Friessche Stichting
  • Gemeente Amsterdam stadsdeel West
  • Stichting Het Amsterdamsche fonds
  • Jantje Beton